TV-serier

ETT HANTVERK PÅ HELTID
Fram till mitten av l980-talet skrev TV-serier av dramatiker. Konstnärer som också skrev radioteater, scenteater och böcker. Mestadels var det en författare till en TV-föreställning. Men nu kom omvälvningen. Långa serier som Varuhuset startade. Det krävdes hela författarredaktioner för att dra runt projekten. Jag hade tur. Just då Varuhusets redaktion etablerades arbetade SvT med min bok Clark Kent och jag var på ett naturligt sätt innanför stängslet vid Valhallavägen. De följande tio åren blev det en lång rad TV- serier.

Att skriva serier
Det låter som ett drömjobb- att få arbeta med fantasin dag ut och dag in. Styra över rollfigurernas öden, lägga in sina egna erfarenheter under fiktionens skyddande filt. Visst, men serierna kräver också mycket hantverk och rutin. Att skriva berättelser på kanske 500 avsnitt där  händelserna föder nya händelser är ett jobb som kräver framförallt väggutrymme. Jättelika grafisk figurer dokumenterar vad som skett och vad som ska ske. Inget för den som vill flumma bort i fantasierna. Åskådaren upptäcker varje genväg och sakfel. För att nå fram till de ögonblick som verkligen är skapande krävs det också administrativa talanger. Och rutin. Efter c:a 1000 avsnitt tror jag mig nog behöva öva mer ändå…

Vita Lögner - dansk storyline.