Undervisning

LÄRARE- NEJ ABSOLUT INTE…
Pappa var pedagog. Mamma också. Och en hel hop andra släktning också. Lärare var det sista jag skulle bli. Och till slut blev jag det ändå. Och stortrivs med det.

Redan på 1980-talet hade jag kurser på dåvarande Journalisthögskolan. När jag sadlade om och började skriva dramatik dök läraruppgiften upp igen. Nya kullar författare skulle utbildas till de växande TV-serierna. Sedan dess har jag undervisat på universitet och folkhögskolor. På Pressinstitutet och de senare åren i ett projekt som EU driver med Multimediafabriken i Grythyttan. I den lilla byn skolas och tränas journalister och kulturarbetare i dramaskrivning. En årskull är klar, en annan tar vid i höst.