Böcker

ROMANEN SOM STARTADE ALLT
1984 var jag redaktör på en av Svenska Dagbladets avdelningar. Som hette Weekend och var en evenemangs- och livsstilsbilaga.Jobbet gav andra impulser än mitt traditionella nyhetsarbete. En dag hade jag idÈn till en bok i huvudet. Det handlade om ett gäng 40-åriga killar som fick för sig att återuppliva sitt gamla rockband.

Romanen Clark Kent (Carlssons förlag)kom ut 1985 och blev TV-serie. Bakom fiktionen skymtade ett riktigt band- Svenska Rockbandet- entusiaster som jag nödtorftigt ledde från den ena blygsamma spelningen till den andra. Mer om detta på TV-serier.

Nästan samtidigt med Clark Kent gav jag ut Turista med barn i Dalarna i en av Rabén&Sjögrens bokserier om Sverige.

I slutet av 1990-talet skrev jag för samma förlag två pojkböcker om barn till poliser. Polispalatset och Väpnat rån.

Ung läsares omdöme.