Radio

TILL STATIONERNAS HJÄLP

Jag och polaren Christer Svenson, idéspruta inom media, beslöt att förverkliga några av våra käraste idéer En idé var  Programbyrån.

Lokala radion (P4) hade ont om folk och tid. De hade begränsade möjligheter att ta fram egna originaltävlingar eller att producera teater t.ex.. Vi skulle skriva manus åt dem, manus som kunde användas som de lokala stationerna önskade.
Programbyrån fick egna lokaler och tre anställda. Och så kom också reklamradion. Kunde det bli bättre?

Men reklamradion gjorde inga egna inslag och om man gjorde det så fick de inte kosta ett öre. Sveriges radio sparade också. Och Programbyrån såldes 1998. Idag är den nedlagd.

Från HB Magnus Lind Text kommer också….
… Korprocken. Från början en radiotävling med Lelle Printer och
   Jerry Williams i juryn.  
… Nytorget. Den första nätsåpan, 1996-97.
… Tio budorden. Utbildningsradion 2000 med barn och
   skådespelare.
… Insamlingen av tioöringarna i TV:s 7till9 1993. 
   Tillsammans med Lions samlades 7 milj in.